Muratbey Kireçtaşı ocağı konum itibariyle şehre oldukça yakın olması sebebiyle, bu taş ocağının rehabilitasyon sonrası, Akçansa ve Sabancı grubuyla birlikte Türk madenciliğinin prestij projesi olma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Burada yapılacak zaruri rehabilitasyonun çok daha ilerisinde bir proje uygulanarak, bu bölgenin doğru madenciliğin çevreyle nasıl uyumlu bir şekilde yapılabileceğini, doğru bir çalışma yürütülerek aslında madenciliğin çevreye ve biyoçeşitliliğe zarar vermeden ve hatta yararlı bir şekilde yapılacağını gösterecek bir proje öngörüyoruz. Maden sahasının biyoçeşitliliğini dikilecek ağaçlar, endemik bitki türleri, solucanlar, tavşanlar, sincaplar, faunaya katılacak bir çok kuş türü, atlar ve daha birçok bitki ve hayvan ile birlikte merkezine insanı alarak artırmayı planlıyoruz. Madencilik faaliyeti sonrası, şehrin büyüme yönünü ve yapılaşmayı da öngören, yaşayan, büyüyen, nefes alan bir şehir parkı yapılmasını düşünüyoruz.  Madenciliğin çevreyi yaşanmaz kıldığı yanılsamasını kırarak, odağına insanı alan yaşam, rekreasyon ve eğitim alanı olan bir proje hedefliyoruz. Projenin eğitim ayağında ise öncelikli olarak İstanbul ve çevre illerden ve sonrasında yurdun dört bir yanından gençlerin ve toplumun diğer fertlerinin katılımını sağlamayı ve bilinçlendirilmesini planlıyoruz