Celem projektu jest przygotowanie przewodnika zawierającego zestaw zadań, gier terenowych i zagadek dostosowanych dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacyjnych. Teren kopalni KSM Nowogród Bobrzański nadaje się do poznawania uroków przyrody przez osoby niepełnosprawne ze względu na brak barier terenowych i bardzo dobre oznakowanie terenu. Przewodnik zostanie opracowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych przy współpracy ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Całość przedsięwzięcia będą koordynować nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii) oraz nauczyciele języków obcych.

11.09.2018

Przewodnik dydaktyczny ** Didactic guide

Leer más
17Sep

Preparations for the field game.

Preparations for the field game.

Leer más
25Jul

Field game - implementation 12/06/2012 part 2

Field game - implementation 12/06/2012 part 2

Leer más
25Jul

Field game - implementation 12/06/2018 part 1

Field game - implementation 12/06/2018 part 1

Leer más
25Jul

Przygotowania do gry terenowej.

Ostatnie przygotowania do gry terenowej.

Leer más
18Jun

Gra terenowa - realizacja, 12.06.2018 r.-część 2

2.Gra terenowa - realizacja, 12.06.2018 r.

Leer más
15Jun

Gra terenowa - realizacja, 12.06.2018 r.-część 1

1.Gra terenowa - realizacja, 12.06.2018 r.

Leer más
15Jun

Gra terenowa – opis zasad - część II

Gra terenowa- I wersja, w oparciu o mapę topograficzną i „patronów” - część II

Leer más
06Jun

Gra terenowa – opis zasad.

I wersja, w oparciu o mapę topograficzną i „patronów” - gra terenowa

Leer más
06Jun

Majówka w KSM Nowogród Bobrzański.

15.05.2018r. koordynatorki obserwowały florę i faunę na terenie KSM Nowogród Bobrzański.

Leer más
19Mayo

24.04. Botanicy i zoolodzy podczas pracy.

24.04. Opis pracy botaników i zoologów podczas projektu.

Leer más
25Abr

Wypraw w poszukiwaniu życia ciąg dalszy...

13.04.2018r. Kolejny wyjazd biologów i grupy informatycznej na badania terenowe.

Leer más
20Abr

Wyjazd do kopalni

12.03.2018 Pierwszy wyjazd do kopalni i przedstawienie zasad tam panujących.

Leer más
28Mar

Rekrutacja i pierwsze spotkanie grupy. Project enrolment and first group meeting.

25.10. - 15.11.2017r Rekrutacja osób uczestniczących w projekcie i wspierających projekt. Podział na zespoły: biologiczny, geograficzny, sekcje GPS, oraz tłumaczy. 6.02.2018r Spotkanie wszystkich osób uczestniczących w pracach nad projektem. 25 October – 15 November 2017 Recruitment of people participating in the project and supporting the project. Division into teams: biological, geographical, GPS section, and translators. 6 February 2018 Meeting of all participants and members of the project.

Leer más
28Mar

Pierwsza wyprawa koordynatorek na teren kopalni.

20.10.2017r Pierwsza, przedkonkursowa, wizyta na terenie kopalni w Nowogrodzie Bobrzańskim. Nasze koordynatorki pani Justyna Wejdelek - Zembrzuska i pani Danuta Skrzypczak podejmują decyzje o przystąpieniu do konkursu THE QUARRY LIFE AWARD. 20 November 2017 The first, before the competition, visit at the mine in Nowgród Bobrzański. Our coordinators Mrs. Justyna Wejdelek - Zembrzuska and Mrs. Danuta Skrzypczak have made the decision of joining THE QUARRY LIFE AWARD competition.

Leer más
28Mar